Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin andlı iclasçılara, habelə zərər çəkmiş şəxsə kompensasiya verilməsinə dair müddəaları məhkəmə hüquq islahatı başa çatdıqdan və müvafiq qanun qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minir.

Maddə 3. Bu Qanunun 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddəalar istisna olunmaqla, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin müddəaları 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

Maddə 4. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqındağ 1960-cı il dekabrın 8-də Azərbaycan SSR Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsi (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1960, № 279, maddə 144) bu Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən keçid müddəaları nəzərə alınmaqla 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1960-cı il dekabrın 8-dən etibarən qəbul olunmuş fərmanlarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının qanunları (onların müvafiq hissələri), habelə bu maddədə sadalanan Azərbaycan Respublikasının qanunları (onların hissələri) və digər normativ hüquqi aktları bu Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən keçid müddəaları nəzərə alınmaqla 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvədən düşmüş hesab edilsin:

5.1. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1961-ci il 4 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1961, № 13, maddə 52);

5.2. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1961-ci il 24 iyul tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1961, № 21, maddə 78);

5.3. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 38-ci maddəsinə dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1961-ci il 14 dekabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı , 1961, № 35, maddə 138);

5.4. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1962-ci il 7 avqust tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1962, № 22, maddə 116);

5.5. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1963-cü il 20 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1963, № 15, maddə 109);

5.6. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 320-ci maddəsinə əlavə edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1964-cü il 8 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1964, № 11, maddə 59);

5.7. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1964-cü il 11 noyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1964, № 32, maddə 152);

5.8. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 127-ci maddəsinə əlavə daxil edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1965-ci il 20 yanvar tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1965, № 3, maddə 34);

5.9. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr daxil edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1966-cı il 26 yanvar tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1966, № 2, maddə 12);

5.10. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr daxil edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1966-cı il 31 yanvar tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1966, № 3, maddə 18);

5.11. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr daxil edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1966-cı il 24 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1966, № 18, maddə 167);

5.12. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1966-cı il 11 noyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1966, № 21, maddə 202);

5.13. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1966-cı il 23 dekabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1966, № 24, maddə 229);

5.14. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 402-ci maddəsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1968-ci il 22 mart tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1968, № 6, maddə 45);

5.15. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1969-cu il 12 iyun tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1969, № 11, maddə 95);

5.16. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr keçirilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1970-ci il 27 mart tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1970, № 6, maddə 37);

5.17. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1971-ci il 19 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1971, № 10, maddə 70);

5.18. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 57-ci maddəsinə dəyişikliklər keçirilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1972-ci il 19 iyun tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1972, № 12, maddə 53);

5.19. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1973-cü il 13 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1973, № 7, maddə 62);

5.20. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1973-cü il 25 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1973, № 10, maddə 90);

5.21. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1973-cü il 4 iyul tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1973, № 10, maddə 116);

5.22. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1975-ci il 8 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1975, № 7, maddə 48);

5.23. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1977-ci il 28 mart tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1977, № 5-6, maddə 30);

5.24. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1977-ci il 28 mart tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1977, № 5-6, maddə 31);

5.25. ĞAzərbaycan SSR cinayət, mülki, cinayət-prosessual, mülki-prosessual, islah-əmək, nikah və ailə məcəllələrinə əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1977-ci il 28 mart tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1977, № 5-6, maddə 33);

5.26. ĞAzərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinə 42-1-ci maddənin əlavə edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1977-ci il 26 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1977, № 8, maddə 49);

5.27. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 102-ci maddəsinə əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1978-ci il 13 yanvar tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1978, № 1-2, maddə 10);

5.28. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 127-ci maddəsinə dəyişiklik edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1978-ci il 15 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1978, № 9, maddə 76);

5.29. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1979-cu il 26 fevral tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1979, № 4, maddə 23);

5.30. ĞBakı Şəhər Məhkəməsinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR qanunvericiliyinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1979-cu il 18 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı 1979, № 9-10, maddə 72);

5.31. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1980-ci il 23 may tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1980, № 10, maddə 125);

5.32. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1980-ci il 26 iyun tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1980, № 11-12, maddə 137);

5.33. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1980-ci il 15 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1980, № 18, maddə 187);

5.34. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1981-ci il 10 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1981, № 17, maddə 203);

5.35. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1981-ci il 18 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1981, № 18, maddə 207);

5.36. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1981-ci il 22 oktyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1981, № 20, maddə 225);

5.37. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1983-cü il 28 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1983, № 17-18, maddə 162);

5.38. ĞAzərbaycan SSR cinayət-prosessual məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1983-cü il 30 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1983, № 17-18, maddə 165);

5.39. ĞAzərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1984-cü il 1 fevral tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1984, № 3-4, maddə 30);

5.40. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1984-cü il 13 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1984, № 7, maddə 55);

5.41. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 5 fevral tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1985, № 3, maddə 29);

5.42. ĞAzərbaycan SSR cinayət-prosessual və mülki-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 5 fevral tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1985, № 3, maddə 30);

5.43. Ğİnzibati Hüquqpozmalar haqqındağ Azərbaycan SSR məcəlləsinə, Azərbaycan SSR Cinayət və Cinayət-Prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 13 iyun tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1985, № 11, maddə 130);

5.44. ĞAzərbaycan SSR-in bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 14 noyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1985, № 21, maddə 204);

5.45. ĞAzərbaycan SSR-in bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1986-cı il 16 iyun tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1986, № 12, maddə 72);

5.46. ĞAzərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ zərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1987-ci il 21 iyul tarixli A Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1987, № 14, maddə 141);

5.47. ĞAzərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan SSR Məcəlləsinə və Azərbaycan SSR-in bəzi başqa qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1987-ci il 12 avqust tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1987, № 15-16, maddə 153);

5.48. ĞAzərbaycan SSR-in bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1987-ci il 16 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1987, № 18, maddə 173);

5.49. ĞAzərbaycan SSR cinayat, cinayət-prosessual və islah-əmək məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1987-ci il 6 noyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1987, № 21, maddə 201);

5.50. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 18 fevral tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1988, № 4, maddə 26);

5.51. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 28 iyul tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1988, № 13-14, maddə 136);

5.52. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 30 avqust tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1988, № 16, maddə 153);

5.53. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1989-cu il 12 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1989, № 7-8, maddə 47);

5.54. ĞAzərbaycan SSR cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barəsində Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1989-cu il 11 avqust tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1989, № 15-16, maddə 118);

5.55. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1990-cı il 7 fevral tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1990, № 3-4, maddə 19);

5.56. ĞAzərbaycan SSR-in bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1990-cı il 17 aprel tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1990, № 8, maddə 55);

5.57. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 1990-cı il 26 iyun tarixli Qanunu (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1990, № 12, maddə 145);

5.58. ĞAzərbaycan SSR-in qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 1990-cı il 26 iyun tarixli Qanunu (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1990, № 12, maddə 147);

5.59. ĞAzərbaycan SSR Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 1990-cı il 30 iyul tarixli Qanunu (Azərbaycan SSR Ali Sovetinin məlumatı, 1990, № 13-14, maddə 173);

5.60. ĞAzərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin bəzi maddələrinin qüvvəyə minməsini təxirə salmaq haqqındağ Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 9 fevral tarixli Qərarı (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1991, № 4, maddə 78);

5.61. ĞAzərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 17 yanvar tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1992, № 5, maddə 100);

5.62. ĞAzərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 27 may tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1992, № 10, maddə 308);

5.63. ĞAzərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədəğ Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 18 avqust tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1992, № 16, maddə 688);

5.64. ĞAzərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə, Mülki-Prosessual Məcəlləsinə, və Mülki Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 26 noyabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1993, № 23-24, maddə 673);

5.65. ĞAzərbaycan Respublikasının cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 21 oktyabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1995, № 10, maddə 192);

5.66. ĞAzərbaycan Respublikasının cinayət, cinayət-prosessual məcəllələrinə və İnzibati Hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikası Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 4 aprel tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1995, № 7, maddə 135);

5.67. ĞAzərbaycan Respublikasının bəzi məcəllələrinə dəyişikliklər edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 12 sentyabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1995, № 22, maddə 357);

5.68. ĞAzərbaycan Respublikasının cinayət və cinayət-prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 24 dekabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997, № 4, maddə 284);

5.69. ĞAzərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 27 dekabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997, № 4, maddə 287);

5.70. ĞDamazlıq işi haqqındağ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 7 fevral tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997, № 4, maddə 301);

5.71. ĞBitki karantini haqqındağ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 7 fevral tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997, № 4, maddə 303);

5.72. Ğİnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliyin (AİDS) yayılmasının qarşısının alınması haqqındağ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 7 fevral tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997, № 4, maddə 305);

5.73. ĞAzərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 30 sentyabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1998, № 1, maddə 10);

5.74. ĞAzərbaycan Respublikasında ölüm cəzasının ləğv olunması ilə əlaqadar Azərbaycan Respublikasının cinayət, cinayət-prosessual və islah-əmək məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 10 fevral tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1998, № 2, maddə 85);

5.75. ĞQanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və digər məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 7 aprel tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1998, № 5, maddə 306);

5.76. Ğİqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 28 aprel tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1998, № 5, maddə 307);

5.77. ĞAzərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual məcəllələrinə və İnzibati Hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədəğ Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 24 noyabr tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1999, № 2, maddə 54);

5.78. ĞƏhalinin sağlamlığının qorunması haqqındağ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqındağ Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 2 aprel tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1999, № 5, maddə 286);

5.79. Ğİstehsalat və məişət tullantıları haqqındağ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədəğ Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 22 iyun tarixli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1999, № 8, maddə 476).

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının Təsərrüfat-Prosessual Məcəlləsi (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1992, № 8, maddə 214) 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Maddə 7. Bu Qanunla təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi və tətbiqi ilə əlaqədar aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

bu Məcəllə qüvvəyə minənədək başlanmış cinayət işləri üzrə həbs qismində qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərarlar 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətlər daxilində qüvvədə saxlanılır;

bu Məcəllə qüvvəyə minənədək başlanmış cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqı hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında qurtarmaq məqsədi ilə 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin istintaq aidiyyətinə dair müddəalarına uyğun olaraq ibtidai istintaq aparan orqan həmin cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin müddəalarını nəzərə alaraq aparır;

bu Məcəllə qüvvəyə mindikdən sonra məhkəmələrin icraatında olan cinayət işləri üzrə həmin Məcəllə qüvvəyə minənədək aparılmış istintaq və digər prosessual hərəkətlərın qanuniliyi və əsaslılığı 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi müddəalarının tələbləri daxilində müəyyən olunur;

bu Məcəllə qüvvəyə minənədək birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən cinayət işləri üzrə başlanmış məhkəmə baxışı həmin Məcəllə qüvvəyə mindikdən sonra iş üzrə yekun qarar çıxarılanadək 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin müddəaları əsasında davam etdirilir və bu zaman məhkəmə baxışında iştirak edən xalq iclasçılarının səlahiyyət müddəti işə baxılıb qurtardığı gün bitmiş hesab olunur;

bu Məcəllə qüvvəyə minənədək birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin müddəaları əsasında çıxarılmış hökmlərə və digər yekun qərarlarına müvafiq apellyasiya instansiyası məhkəməsində və ya Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 383-407, 409-427, 461-467-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq yenidən baxıla bilər.

Maddə 8. Həbsdə saxlanılma yerlərində şəxslərin saxlanılmasına dair yeni Qanun qəbul edilənədək, 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olan Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 433-443-cü maddələrinə uyğunlaşdırılmış qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilmiş müvəqqəti Əsasnaməyə uyğun həyata keçirilir.

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan digər qanunlar və normativ hüquqi aktlar bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğunlaşdırılanadək həmin Məcəlləyə zidd olmayan hissədə tətbiq edilir.

Maddə 10. Bu Qanun 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 14 iyul 2000-ci il

№ 907-IQ